Välkommen till ett kunskapshöjande webinarium om kommuners möjligheter inom vattensektorn 

Hur arbetar din kommun med långsiktig VA-planering? VA-planering är temat för vårt webinarium och våra experter kommer att berätta varför Sveriges kommuner behöver en strategisk VA-planering samt dela med sig av sina erfarenheter. Såväl framgångsfaktorer som fallgropar kommer att diskuteras men framför allt kommer de att visa på de möjligheter och positiva effekter som ett långsiktigt arbete med strategisk VA-planering kan resultera i.

AFRY bjuder in dig som kund till en serie kunskapshöjande webinarier om bland annat:

  • Dagvatten
  • Dricksvattensäkerhet
  • VA-planering

Datum: 16 december 
Tid: 10:00-10:30
Plats: online via Teams

Webinariet är kostnadsfritt.
AFRY har en bred kunskap och erfarenhet inom vattenområdet och samlar nu flera av sina experter till en serie webbinarier i en kunskapssatsning för AFRYs kunder. Har du förslag på vad vi ska ta upp på kommande webinarier? Kontakta malin.naess@afry.com

Registrera dig
Jag har tagit del av informationen om behandling av personuppgifter och lämnar härmed mitt uttryckliga samtycke till att AFRY behandlar mina personuppgifter för att kunna utföra de tjänster som jag efterfrågar.

Camilla Vesterlund, AFRY Sverige
Camilla har ett förflutet från Länsstyrelsen som vattensamordnare på Vattenmyndigheten med ansvar att ta fram åtgärdsprogram riktade till myndigheter och kommuner. Idag arbetar Camilla som konsult på AFRY med dagvattenfrågor och processleder framtagande av VA-planer för kommuner.
Jens Östlund, AFRY Sverige
Jens har över 25 års erfarenhet inom det VA-tekniska området och som VA-strateg lång erfarenhet av att leda strategiuppdrag med god kunskap inom VA-juridik och taxefrågor. Sedan oktober i år arbetar Jens som konsult på AFRY som uppdragsledare och expert i uppdrag som handlar om att hjälpa kommuner i sitt långsiktiga planeringsarbete.